9 oktober 2018

Privacy verklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Dommelweb kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Dommelweb en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Dommelweb verstrekt.

Dommelweb kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres.

WAAROM DOMMELWEB GEGEVENS NODIG HEEFT

Dommelweb verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. In de meeste gevallen heeft u een quickscan aangevraagd op eigen initiatief. Daarnaast kan Dommelweb uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit internet marketing en website development.

HOE LANG DOMMELWEB GEGEVENS BEWAART

Dommelweb bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Dommelweb verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Dommelweb worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Dommelweb gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Dommelweb maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Dommelweb bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Dommelweb te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Dommelweb heeft hier geen invloed op. Dommelweb heeft Google geen toestemming gegeven om via Dommelweb verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

FACEBOOK-PIXELS

In tegenstelling tot Google heeft Facebook wel toestemming om data te gebruiken die afkomstig is van Dommelweb en die in te zetten voor remarketing binnen Facebook. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een pixelcode om het bezoek goed te door te meten en advertenties gericht in te zetten. Indien gebruik gemaakt wordt van formulieren dan gelden de voorwaarden die genoemd zijn in de eerste alinea. Dit zijn gegevens die noodzakelijk zijn om met eventuele cliënten contact op te kunnen nemen. Voor wat betreft de privacy in Facebook zelf gelden de privacy-verklaringen van Facebook zelf.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dommelweb.nl. Dommelweb zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Dommelweb neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Dommelweb maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Dommelweb verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Dommelweb op via info@dommelweb.nl.

CONTACT

Dommelweb is als volgt te bereiken:

Post- /Vestigingsadres:
Sint Jorisstraat 11
5211HA ’s-Hertogenbosch
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 17143125
Telefoon: 073 6101213.
E-mailadres: info@dommelweb.nl